Denní centrum Diakonie Čáslav

Denní stacionář vznikl jako první služba Diakonie v Čáslavi již v roce 1992, tehdy na začátku pro 8 klientů. V průběhu let se měnila velikost této služby, proměňoval se věk a složení klientů i nároky na poskytovanou  péči. V posledních letech se pak práce Denního stacionáře ustálila do rozdělení tří skupin s kapacitou 16 dospělých klientů. To, co zůstává po celou dobu fungování denního centra stejné, je úsilí nabídnout našim klientům: pocit přijetí a lásky, podporu pro normální život, množství činností a aktivit, rozvoj dovedností a samostatnosti.

A třeba takto vypadá týdenní program jedné z našich skupin: V pondělí máme (pro všechny skupiny stacionáře) společné plavání v místních lázních. V úterý jezdíme na statek v Miskovicích, kde se účastníme hipoterapie; v tento den si také samostatně připravujeme (vaříme) oběd. Ve středu se sejdeme k společnému muzicírování s kytarou a odpoledne máme program plný sportu a společenských her. Čtvrtek je naším dnem určeným pro výlety do blízkého i širokého okolí (jezdíme autem, vlakem i chodíme  pěšky), rádi poznáváme krásná místa i nové lidi. V pátek se věnujeme opakování učiva ze školy a také si uklízíme svoji třídu i přilehlou dílnu…zkrátka program máme pestrý.

Podpora
Podporu poskytujeme proto, aby lidé s postižením mohli žít co nejnormálnější život a nebyli v důsledku svého handicapu vyloučeni z bohatství života. Podpora znamená nabídnout zvláštní přístup nebo speciální podmínky k tomu, aby každý mohl rozvíjet svou osobnost a uplatnit své schopnosti a obdarování. Podpora vyrovnává příležitosti.

Rozvoj
Na lidi postižením nehledíme jako na neschopné chudinky, u kterých je třeba cítit lítost. Vidíme je jako osobnosti schopné rozvoje a růstu. Přestože jejich pokroky nejsou heroické (dle vnějších měřítek), i lidé s postižením jsou schopni překonávat své horizonty. 

Bezpečí
Tam, kde jsou lidé s postižením zranitelnější nebo se neumí bránit, vytváříme prostředí, ve kterém jsou chráněni. Pocit bezpečí a jistoty a z nich vyplývající důvěra jsou základem každého vztahu, který může vést ke změně a rozvoji.

Láska
Mentální, tělesné nebo sociální postižení nemá nic společného se schopností milovat ani potřebou být milován. Ve světě, který zápasí s nedostatkem lásky usilujeme o to, abychom každého milovali a přijímali bez výhrad a bez podmínek. Naši práci vnímáme jako praktické vyjádření víry, lásky a naděje.

 

Kontakt na vedoucí služby: Bc. Stanislava Solařová T: 736 485 455

Email:                                      vedouci.pece@diakonie-caslav.cz

 

 

 

Pomáhají nám

NAZEV WEBU