Historie vzniku služby

Od 1. července 2011 se naše středisko rozšířilo o další sociálně terapeutickou dílnu v Kolíně. K této události směřovaly iniciativy z počátku roku 2011, kdy jsme společně s ředitelem střediska Diakonie v Libici nad Cidlinou panem Pavlem Pistorem vedli jednání o novém zastřešujícím subjektu této dílny. Dílna vznikla v roce 2006 s cílem poskytnout službu mladým lidem s lehčím mentálním a kombinovaným postiženímna Kolínsku. Iniciátorem vzniku dílny byla paní Mgr. Lýdie Kratinová. 13 kilometrů vzdálené středisko Diakonie v Libici nad Cidlinou tuto službu administrativně zastřešilo svým vedením a Správní rada Diakonie v Praze poskytla nově vzniklé službě pronájem vlastního domu v Kouřimské ulici č. 15 v  Kolíně,  v blízkosti Karlova náměstí. Krize v uplynulém období postihla, stejně jako středisko v Čáslavi, také další poskytovatele sociálních služeb, tedy i Diakonii v Libici, kde byla opakovaně dílně v Kolíně přidělena naprosto nedostatečná finanční dotace. Turbulentní doba přinesla kromě negativních dopadů v sociální oblasti i řadu nových možností získat v soutěži evropskou dotaci pro sociálně terapeutické dílny jak na Kutnohorsku, tak na Kolínsku. Společné podání nabídky a zastřešení obou podobných služeb jedním střediskem se zdálo jako dobrý způsob zachování této služby. Po vzájemné dohodě ředitelů středisek a po schválení záměru Správní radou Diakonie ČCE v Praze byla Sociálně terapeutická dílna Diakonie Kolín oficiálně zastřešena naším střediskem v Čáslavi.

 

Zázemí dílny užívá v současné době 20 klientů, kteří užívají nabízených programů jako jsou práce v keramické dílně, rukodělné a výtvarné práce a výroba dárkových předmětů a nově i práce na demontáží drobných kovových PC komponentů.

 

Od roku 2013 poskytujeme v budově Diakonie v Kolíně také program Sociální rehabilitace a klientům rovněž nabízíme činnosti a sociální kontakty ve venkovní kavárně v Zahrádce pod věží, kterou jsme v roce 2012 zprovoznili díky grantové podpoře TPCA - Partnerství pro Kolínsko (více v záložce Naše kavárny).

 

Od prosince 2013 v poskytujeme na této adrese detašovaného pracoviště službu Občanské poradny a to každý pátek od 9 do 13 hodin (Více v záložce Poskytované služby).

 

 

Pracovníci Diakonie v Kolíně: 

vedoucí dílny:               Alena Al Sharua, keramické práce - Mgr. Martin Adamec, dílenská výroba - Jan Toman

sociální rehabilitace:    Jana Procházková, Monika Radovesnická

odborné sociální poradenství:   Bc. Alena Lavická

 

Poskytované služby jsou bezplatné.

Informace pro žadatele a zájemce o službu na telefonu  734 809 127 nebo 736 485 454.

 

 

Pomáhají nám

NAZEV WEBU