Sociálně terapeutické dílny

Poslání služby: Posláním služby je poskytovat ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Služba podporuje maximálně 40 klientů v sociálním začleňování a v možnosti uspět na trhu práce. Tato podpora je realizována formou pravidelného a dlouhodobého nácviku a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociální pracovní terapie.

Komu je služba určena: Sociálně terapeutická dílna je ambulantní sociální služba pro dospělé osoby s lehčím mentálním, kombinovaným, chronickým duševním a zdravotním postižením, kteří chtějí smysluplně naplnit svůj volný čas, chtějí být užiteční a rádi by i pracovali. Tato služba je poskytována lidem ve věku 18 – 64 let.

Cíl služby: Cílem Sociálně terapeutických dílen je zlepšovat kvalitu života klientů, pomáhat prosazovat a hájit jejich práva, podporovat identitu, samostatnost a právo na sebeurčení. Aktivity dílny podporují klienty v možnosti uplatnění se na otevřeném trhu práce a dlouhodobé sociální integraci. Cílem služby je učit, podporovat a posilovat, případně udržovat znalosti, dovednosti a návyky v těchto oblastech:

 ·         nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností  

 

         vedoucích k sociálnímu začlenění

 ·         poskytnutí podmínek a pomoc při osobní hygieně

 ·         zajištění a příprava stravy, společné stravování

 ·         podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

  

 Činnosti dílny:

 ·         práce s keramikou (hlínou či licí hmotou)

 ·         práce s textilem, vlnou, bavlnkami

 ·         práce se dřevem, s papírem, s korálky

 ·         pěstování a sušení bylin

 ·         pletení z pedigu a proutí

 ·         balení zboží a prodej výrobků na trzích

 ·        práce venku, údržba zeleně, práce pěstitelské a zahradnické, péče o dřeviny

 ·         drobné údržbářské a pomocné práce

 ·         rozmontovávání elektroniky

 ·         péče o veřejná prostranství

 ·         návštěvy kulturních akcí, divadla, kina, výlety, pobyty

 ·         sportování, florbal, bocce, plavání, turistika

 ·         práce v kavárně, roznášení letáků, třídění odpadu

 ·         získávání a rozvíjení dovedností, které vedou klienty k větší soběstačností a k začlenění  

        do běžné společnosti

 

Kde službu poskytujeme:  Sociální služba Sociálně terapeutická dílna je poskytována klientům na pracovištích v Čáslavi a v Kolíně. Obě pracoviště mají kapacitu 20 klientů.

 

 

Sociálně terapeutická dílna Čáslav

Komenského náměstí 140

286 01 Čáslav

Tel.: 734 410 996

Email: vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz

  

 

 

 

 

 

Sociálně terapeutická dílna Kolín

 

Kouřimská 15

280 02 Kolín

Tel.: 734 809 130

Email: vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz

 

 Kdy je dílna otevřena:    PONDĚLÍ    7:00 - 15:30

                                                 ÚTERÝ         7:00 - 15:30

                                                 STŘEDA      7:00 - 15:30

 

                                                 ČTVRTEK    7:00 - 15:30

                                                 PÁTEK         7:00 - 15:30

 O státních svátcích je dílna zavřená.

  

 

 Ceník služby - služba je bezplatná

   

 Vedoucí služby: Dagmar Zemanová, DiS.

 

                               tel. 734 410 996, 724 468 234        

                                 vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomáhají nám

NAZEV WEBU